Finanční příspěvky na příměstské tábory INLINE KEMP 2024

Zajištění péče a zábavy pro děti během letních prázdnin je pro všechny pracující rodiče výzvou. Kvalitní letní tábor představuje skvělou možnost, ale samozřejmě s sebou nese určité finanční náklady. Dobrou zprávou je, že rodiče dětí účastnících se tábora mohou využít různé finanční podpory. Náš INLINE KEMP splňuje všechny požadavky pro získání finančních příspěvků na letní dětské tábory. Pokud tedy zaregistrujete své dítě na jeden z našich turnusů, můžete využít tuto příjemnou finanční pomoc, za předpokladu, že máte nárok a předložíte potřebné dokumenty. Jak na to? V tomto článku vám poskytneme podrobné informace. V přihlášce uveďte, zda požadujete vystavit potvrzení o úhradě.

PŘÍSPĚVEK NA LETNÍ TÁBOR OD ZAMĚSTNAVATELE

Někteří zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům výhody ve formě finančního příspěvku na letní tábory pro jejich děti, a to buď částečně nebo v plné výši. Tento příspěvek pomáhá rodičům zajistit svým dětem během letních prázdnin smysluplný program a dohled.

Z naší zkušenosti je možnost získat finanční příspěvek na letní tábory typická zejména pro větší soukromé firmy nebo státní organizace. Nicméně, každý zaměstnavatel může mít individuální politiku v této oblasti, proto doporučujeme konzultovat přímo s vaším zaměstnavatelem, zda máte nárok na tuto výhodu.

PŘÍSPĚVEK NA TÁBOR PRO PĚSTOUNY NEBO SOCIÁLNĚ SLABÉ RODINY

Finanční podpora na letní tábory pro děti není dostupná pouze pro zaměstnance firem, ale může být také využita pěstouny v rámci programu respite care (pobytů pro odlehčení) nebo pro sociálně znevýhodněné rodiny. Pro více informací se obraťte na příslušný městský úřad.

PŘÍSPĚVEK NA LETNÍ TÁBOR OD ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Zdravotní pojišťovny také přispívají na letní tábory pro děti, avšak výše poskytovaných příspěvků se může lišit podle jednotlivých pojišťoven. Pro informace ohledně možnosti získání příspěvku se obraťte na webové stránky vaší zdravotní pojišťovny v sekci týkající se preventivních programů pro děti. Doporučujeme sledovat lhůty pro podání dokumentů k získání finančních příspěvků z preventivních programů stanovené vaší pojišťovnou.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – přispívá na letní tábor až 1500 Kč

Revírní bratrská pokladna – pojištěnci mohou čerpat příspěvek až 1500 Kč

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – přispívá až 500 Kč

Všeobecká zdravotní pojišťovna – přispívá až 2000 Kč

Vojenská zdravotní pojišťovna – přispívá až 1000 Kč

Oborová zdravotní pojišťovna – přispívá na základě bodů na Vitakartě

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – lze čerpat příspěvek 700 Kč

Pokud se rozhodnete využít některý z poskytovaných příspěvků, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás, abychom poskytli odpovědi na vaše otázky a rádi vystavíme veškeré potřebné dokumenty, které vám pomohou s vyřízením příspěvku.

olomouc
dronemonkey
Nadroni
sjs photography
Czech Skate
coolskates
worldskateCopyright © 2023-2024, CoolSkates.cz, All Rights Reserved